Vietnamese Translation

HÃY BẦU cho DAVID CLIFFORD

Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang, Địa Hạt 47

“ MỘT THAY ĐỔI CHÍNH TRỊ MÀ BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG”

Là Đại Diện Của Quý Vị Tôi Sẽ:

  • Tái Thiết Lập Hệ Thống Kiểm Soát Giáo Dục Địa Phương.
  • Phát Triển Chương Trình Chống Bạo Lực Tại Các Trường Học.
  • Dẹp Bỏ Thuế Xăng Dầu và Giảm Các Loại Thuế Má.
  • Giúp Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương Giải Quyết Vấn Nạn Vô Gia Cư.
  • Cải Thiện Chương Trình Chính Phủ Liên Bang Về Gia Cư Giá Phải Chăng.
  • Quân Bình Ngân Sách và Bảo Đảm An Ninh Hoa Kỳ.

David Michael Clifford

Tôi là David Michael Clifford, tôi hy vọng phục vụ quý vị trong vai trò Dân Biểu Liên Bang. Là một thanh niên trẻ có gia đình với hai con nhỏ, hiền thê của tôi là một giáo viên tuyệt vời và một chú chó loại St. Bernard tên Daisy. Tôi lớn lên và sống tại địa hạt 47. Là một tiểu thương đã hơn 10 năm tôi hiểu giá trị của sự siêng năn cần mẫn. Cùng với nhà tôi, tôi quyết định đã đến lúc nếu có sự hỗ trợ của quý vị chúng ta có thể thay đổi những đường lối hoạt động của chính quyền liên bang. Các nhà lập pháp cần phải những gì hữu ích cho cộng đồng chúng ta. Quốc Hội hiện tại đã đưa ra những đạo luật đẩy Hoa Kỳ đến một hướng sai lầm… đặc biệt liên hệ đến gia đình chúng ta. Vì thế tôi quyết tâm tiến tới và cung ứng cho cử tri một sự lựa chọn tốt đẹp hơn. Tôi sẽ bảo vệ tương lai của con em chúng ta, cải tiến đời sống tốt đẹp hơn cho mọi công dân Hoa Kỳ. Tôi cần sự hỗ trợ của quý vị. Tôi kêu gọi ký vị hãy tham gia vào cuộc vận động của tôi. Là phiếu của quý vị sẽ làm thay đổi và giúp chúng ta vượt qua những thách đố hiện nay. “Lá Phiếu Bầu Cho Tôi Là Lá Phiếu Bảo Vệ Quyền Lợi Quý Vị”